KONTEJNERY


ODVOZ A LIKViDACE ODPADŮ

Specializujeme se na odvoz a likvidaci odpadů, od právnických i fyzických osob na celém území Prahy a jejího okolí. Odpad odvážíme ze staveb, skladů i domácností občanů. Zajišťujeme likvidaci černých skládek, vyklízení sklepů, půd, zahrad, skladů a skladových areálů. Provádíme demoliční práce malého rozsahu a úklidové práce. Všechny odpady třídíme.
Nakládání s odpady provádíme v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. a jinou platnou legislativou. Máme přidělený souhlas k provozu mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

K odvozu odpadu používáme speciální kontejnerové vozy Avia, Iveco nebo na těžené hlušiny Tatru a Man.

Disponujeme kontejnerovými vozidly Avia o užitné nosnosti 4t až 6t, délce ložné plochy 3m a vozem Tatra o nosnosti 12t.

 

ODPADY

Na území hl.m. Prahy odvážíme a likvidujeme hlavně tyto odpady:

Stavební suť včetně střešních krytin, betony, výkopovou zeminu, sádrokarton, obaly, krabice, plechovky, dřevo, igelit, sklo, dveře, polystyren, nábytek, koberce, textil elektrozařízení, železo, větvě, stromy, listí.