DEPONIE, ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ

Vaše Odpady od Právnických i Fyzických osob likvidujeme na Naší Deponii. ( Spořická 1135, Praha 8- Dolní Chabry) , nebo Vám můžeme přistavit vanové kontejnery po celém území Prahy a jejího okolí. Odpad odvážíme ze staveb, skladů i domácností. Provádíme likvidaci černých skládek, vyklízení sklepů, půd, zahrad i skladových areálů. Veškeré odpady třídíme.

Nakládání s odpady provádíme v souladu se zákonem č.185/2001Sb. a jinou platnou legislativou. Máme přidělený souhlas k provozu Mobilního a Stacionárního zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

Provádíme demoliční a úklidové práce .


Likvidujeme hlavně tyto odpady :

  • Výkopová zemina a kamení, ornice
  • Stavební suť, omítky, tašky, beton, cihly, asfalt
  • Dřevo, prkna, nábytek , větve, tráva apod.
  • Stavební a směsný odpad - plasty, polystyren, obaly, koberce


K odvozu odpadu používáme speciální kontejnerové vozy Man.

Disponujeme kontejnerovými vozidly Man TGL / Man L2000 o užitné nosnosti 4t až 6t, délce ložné plochy 3m a vozem Man TGA o nosnosti 12t.

  • image
  • image